Browse Tag For

เงิน

Showing: 1 - 1 of 1 Articles

กับดักของ Passive Income

หลายๆคนวิ่งไล่ล่าหา Passive Income จนหลงลืมพื้นฐานสำคัญนั่นคือตัวเอง ผมขอแชร์มุมในฐานะวิชญ์ Startyourway ผู้ที่เห็นโลกมาประมาณนึงแต่ยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ครับ Animation By สุจินต์ บัวศรี (tom burton) Website Home Fanpage http://www.facebook.com/startyourwaybyvit Group นายตัวเอง https://www.facebook.com/startyourwaybyvit